Tuyển dụng

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm Ngày hết hạn
1 22/02/2018 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Nam, tuổi từ 24 - 40. Nhanh nhẹn, khỏe mạnh, cẩn thận, cầu tiến. Vui vẻ, giao tiếp thân thiện với mọi người. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng bảo vệ hoặc gửi bản scan qua mail thuc.fau@gmail.com 78/79, Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Hóa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai. 31/12/2018 Đơn xin ứng tuyển
2 22/02/2018 SALE ADMIN - Hỗ trợ công tác bán hàng. - Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng thông qua nhân viên kinh doanh để báo cáo lãnh đạo phòng kinh doanh, kịp thời truyền tải đến nhân viên kinh doanh thông tin cần thiết liên quan đến công tác bán hàng. - Phát hành, thu hồi các chứng từ liên quan đến khách hàng như hợp đồng, thông báo, bảng giá... - Kiểm tra đôn đốc hỗ trợ các công việc của nhân viên kinh doanh. - Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh tập hợp số liệu theo dõi sản lượng, doanh số, công nợ. - Tập hợp kế hoạch bán hàng của nhân viên phòng kinh doanh, tham mưu xây dựng kế hoạch bán hàng cho hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. - Các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng/phó hoặc Trưởng/Phó Bộ phận sắp xếp phân công. Số 78/79, Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Hóa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai. 31/10/2018 Đơn xin ứng tuyển
3 22/02/2018 BẢO TRÌ ĐIỆN Nam, tuổi từ 27 - 37. Thực hiện, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc trang thiết bị trong nhà máy. Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Điện, Điện Tử, Điện Công Nghiệp…Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Vui vẻ, giao tiếp thân thiện với mọi người. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng bảo vệ hoặc gửi bản scan qua mail thuc.fau@gmail.com 78/79, Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Hóa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai. 31/12/2018 Đơn xin ứng tuyển
4 22/02/2018 KẾ TOÁN BÁN HÀNG Nữ, tuổi từ 23 - 27. Nhận đơn hàng qua điện thoại, báo giá...từ khách hàng hoặc nhân viên sale. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng… Sử dụng vi tính thành thạo. Giọng nói thuyết phục, vui vẻ, giao tiếp thân thiện với mọi người.Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng bảo vệ hoặc gửi bản scan qua mail thuc.fau@gmail.com 78/79, Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Hóa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai. 31/12/2018 Đơn xin ứng tuyển
5 22/02/2018 KẾ TOÁN KHO Nam, tuổi từ 24 - 28. Thực hiện, Xuất - Nhập - Tồn kho thành phẩm. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán…Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Vui vẻ, giao tiếp thân thiện với mọi người. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng bảo vệ hoặc gửi bản scan qua mail thuc.fau@gmail.com 78/79, Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Hóa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai. 31/12/2018 Đơn xin ứng tuyển

Hotline 24/7:

0251 3955982