Từ khóa: ga

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Ứng dụng hệ thống núm uống tự chảy trong chăn nuôi gà

Ứng dụng hệ thống núm uống tự chảy trong chăn nuôi gà

Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã giới thiệu hệ thống núm uống tự chảy nhằm khắc phục các mặt tồn tại trong phương thức nuôi gà thịt cải tiến theo hướng bán công nghiệp.

Hotline 24/7:

0251 3955982